ОРИОН РГ | Електронен подпис. За какво е необходим?
16603
single,single-post,postid-16603,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive
гоогле

27 Окт. Електронен подпис. За какво е необходим?

Дигитализацията все повече навлиза във всички сфери на живота ни. И ако до преди няколко години всички документи се подписаха ръчно, днес можем да се възползваме от удобството на електронния подпис.
Какво представлява той?
„Електронен подпис (на английски: electronic signature) е реквизит на електронен документ, предназначен за защитата му от фалшификация. Издава се от сертифициращ орган (на английски: certification authority) и съдържа името на титуляра, сериен номер, дата на валидност и копие от публичния ключ. Някои от електронните подписи се подчиняват на стандарт X.509. Електронните подписи могат да бъдат проверявани в специални регистри. На практика това е математическа функция, получена в резултат на криптографска обработка на информацията, извършена с цел да се удостовери самоличността на изпращача и да се гарантира, че информацията не е била променяна по пътя между изпращането и получаването (запазена е нейната цялост).
Българският Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) дава следните определения:
Електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.“
Какви видове е-подписи съществуват?
Видовете електронни подписи според българското законодателство са: Усъвършенстван електронен подпис (УЕП) и Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис, който:
1. дава възможност за идентифициране на автора;
2. е свързан по уникален начин с автора;
3. е създаден със средства, които са под контрола единствено на автора, и
4. е свързан с електронното изявление по начин, който осигурява установяването на всякакви последващи промени.
Квалифициран електронен подпис е усъвършенстван електронен подпис, който:
1. е придружен от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, отговарящо на изискванията на чл. 24 и удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа, и
2. е създаден посредством устройство за сигурно създаване на подписа.
Изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифицирания електронен подпис се определят с наредба на Министерския съвет. Квалифицирани електронни подписи са: усъвършенстваните електронни подписи на Комисията за регулиране на съобщенията, с които тя подписва актовете, издавани въз основа на правомощията й по закон; усъвършенстваните електронни подписи на доставчиците на удостоверителни услуги.
За какво ни е необходим?
С помощта на електронния подпис, можем да улесним подаването на документи към различните институции като НАП, НСИ, Агенцията по вписванията, НОИ, Инспекция по труда, Държавната администрация и др. Дори, с цел дигитализация на услугите в държавния сектор, притежателите на електронен подпис могат да ползват отстъпка за някои електронни услуги, в сравнение с традиционно подадените формуляри.

Наличието на електронен подпис ще Ви даде свободата да подписвате документи удобно през смартфона си. С напредването на технологиите, дори строги и сериозни сектори, като счетоводство, финанси и банкови институции все повече се модернизират, за да улеснят живота ни.

Не се колебайте да се свържете нас, за консултация или оферта за Вашия бизнес: 0887238055
skorionrg@gmail.com