ОРИОН РГ | Какво е VIES система и кои лица подават VIES декларации?
16612
single,single-post,postid-16612,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive
hmh

27 Окт. Какво е VIES система и кои лица подават VIES декларации?

Ако и Вие сте търговец, осъществяващ дейност извън България, но в рамките на Европейския съюз, най-вероятно сте се сблъсквали с този термин. Ако не сте наясно какво представлява VIES системата и кои лица е необходимо да подават VIES декларации, в тази статия можете да получите повече информация по тази тема.

На кратко казано – VIES е електронна система за обмен на ДДС информация (VAT Information Exchange System) между държавите-членки на ЕС. Тя осигурява достъп до данни от VIES декларациите на търговци, които са регистрирани по ДДС и осъществяват сделки в рамките на ЕС. Името на декларацията представлява абревиатура от наименованието на европейската информационна система за обмяна на информация и данни между данъчните администрации на държавите членки относно функционирането на данъка при вътреобщностната търговия.

По данни от НАП: всяка държава членка на Европейския съюз разработва, поддържа и актуализира своя собствена информационна система VIES, свързана с VIES системите на останалите страни.

Чрез системата VIES се осъществява електронен обмен на два типа данни:

  • данни за декларирани доставки на стоки и услуги, извършени между данъчно задължени лица, установени или регистрирани за целите на ДДС в държава членка на Европейския съюз. Източникът на данни за тях е информацията, съдържаща се във VIES-декларациите, които търговците подават. Считано от 01.01.2020 г. обхватът на данните в системата е допълнен с информация за декларираните операции по специалния режим складиране на стоки до поискване;
  • идентификационни номера по ДДС, издадени от държавите членки на ЕС и свързани с тях допълнителни данни за наименование и адрес на лицето.

Кой трябва да попълва VIES декларация?

Необходимо е да подадете VIES декларация, ако:

– извършвате доставки на стоки към търговец, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка,  вкл. и при трансфер на Ваши собствени стоки; или

– сте посредник в тристранна операция между търговци, регистрирани за целите на ДДС в други държави членки.

Като регистрирано лице по ЗДДС сте посредник в тристранна операция, за която са налице условията предвидени в закона, е необходимо при подаване на декларация по ЗДДС да подадете и VIES декларация. Ако получавате стоки, които ще се използват за Вашата икономическа дейност и те са изпратени или транспортирани за Ваша сметка от територията на друга държава членка, от лице регистрирано по ДДС се счита, че сте извършили вътреобщностни доставки и е необходимо подаването на VIES декларация. Дистанционните продажби не се включват във VIES декларацията. За да бъде спазен принципът „държава на местоназначението“, при много от доставките от вътреобщностната търговия европейското данъчно законодателство възлага задълженията за начисляване на данъка на получателя на доставката. Електронното средство, чрез което можете да получите информация за Вашите контрагенти е уебсайтът на Европейската комисия за потвърждение на валидност на идентификационен номер по ДДС – http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

Как се подават VIES – декларации ?

Декларацията може да бъде подадена чрез електронната услуга на НАП – Подаване на VIES декларация.

Кога се подават VIES – декларации?

VIES-декларацията се подава до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.

 

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нашия екип. Ще се радваме да съдействаме, за попълването и подаването на Вашата VIES декларация.

☎  0887238055 ☎skorionrg@gmail.com