ОРИОН РГ | Услуги
15371
page,page-id-15371,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive
contract-icon

Счетоводна къща Орион е вече 27 години на пазара специализирана в  счетоводно обсужване. Освен счетоводни услуги ние предлагаме на своите клиенти легална помощ, одит и представителство пред данъчните органи.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ СК ОРИОН РГ ООД

1. Пълно счетоводно обслужване на фирми

-регистрирани по ЗДДС

-нерегистрирани по ЗДДС

2. Регистрация по ЗДДС

3. Подаване на месечни декларации по ЗДДС, VIES декларации, Подаване на информация към системата „Интрастат“

4. Месечна обработка на първични счетоводни документи – приходи,разходи,банкови документи и много други.

5. Водене на регистри

6. Завеждане на Дълготрайни материални/нематериални активи и периодична отчетност

– Изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план

7. Отчитане на складово стопанство на дружеството.

8. Калукулиране на себестойност на продукция,стоки и услуги.

9. Отчитане на аналитичност на вземания от клиенти и дебитори и задължения към доставчици и кредитори

10. Годишна Отчетност

-Изготвяне на Годишни данъчни декларации

-Изготвяне на Годишни финансови отчети с включени всички статистически справки

-Всички сапътстващи справки и декларации.

11. Изготвяне на индивидуален счетоводен сметкоплан и аналитичност

12. Месечни, тримесечни, годишни справки свързани с декларариране на доходи и данъци

13. Месечни, тримесечни, годишни отчети за дейността на фирмата.

14. Подготовка на документи по кандидатсване за заеми/кредити, оперативни програми, търгове и други.

15. Подаване на формуляри към Българска Народна Банка

– декларариране на заеми с чуждестранно участие

– месечна,тримесечна и годишна отчетност към БНБ

16. Пълно представителство при проверки и ревизии пред НАП,НОИ,ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ДР.

17. Публикации на Годишни финансови отчети в Търговския регистър/ Агенция по вписванията

18. Справки от Агенция по вписванията- Търговски регистър и Имотен регистър

19. Данъчни консултации

20. Комуникация с данъчни иснтитуции

21. Редовно информиране за състоянието на  дружеството,защото е важно всеки клиент да знае какво се случва с неговия бизнес

 

Всеки ден ние предлагаме нови услуги на нашите клиенти съобразно нуждите на дружеството. Ние ви предлагаме възможност да се погрижим за счетоводството на вашия бизнес.

ТРЗ

1. Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.

2. Изготвяне на трудови договори и цялостно водене на досиета на персонала

3. Изготвяне на ведомости за работна заплата

4. Подаване на информация за осигуровки и данъци декларации обр.1 и обр.6 към НАП и НОИ

5. Изготвяне на платежни документи за плащане

6. Обработка и входиране на болнични листи в НОИ

7. Изготвяне на различни формуляри – обр.УП2, обр.30 и много други.

8. Попълване на трудови книжки

9. Заверка на осигурителни книжки в НОИ

10. Подаване на декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице

11. Пълно представителство при проверки от НОИ,НАП, Инспекция по труда и др.

12. Компетентни консултации свързани с осигрителното законодателство

13. Свързване със Служба по Трудова Медицина

 

 

И още много услуги свързани с осигурителното законодателство

Свържете се с нашите консултанти: 0887 238 055